327| ویکی پدیا فارسی

327

من مال دورانی هستم

که اهنگ هایی رو گوش میکردیم

و زمزمه میکردیم که حتی یک کلمش

هم نمی فهمیدیم

مثل این اهنگ

You’re my heart, you’re my soul

که ما یا ماها یا ماسو می خوندیم

 

الان می فهمم چه آهنگ پر معنی بوده

در اعماق قلب من ، یک آتش دل سوز وجود دارد

در اعماق قبل من یک میل برای شروع وجود دارد

 

دانلود